Sanik Gaz (1995) - Oricând, cu plăcere!
Luni-Vineri: 09:00-17:00

VERIFICAREA INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE (LA 2 ANI)

În ce constă verificarea instalației de utilizare a gazelor naturale?

Răspuns:Verificarea instalatiei de gaze presupune, in functie de caz, verificarea mai multor elemente:
1. Verificarea arzătoarelor şi a stării Îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
2. Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
3. Verificarea etanşeităţii Îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii(detector portabil)
4. Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
5. Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente
6. Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşuri lor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii economici autorizaţi, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale 7. Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente
9. Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare
10. Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea În termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
11. Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
12. Verificarea faptului că racordul flexibil montat in instalaţia de utilizare este În termen de valabilitate, având În vedere durata normată de utilizare specificată in prescripţiile tehnice ale producătorului
13. Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt În termen de valabilitate, având În vedere durata norrnată de utilizare specificată În prescripţiile tehnice ale producătorului
14. Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale, intocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea in funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor natura le, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012.

Dupa ce se parcurg verificarile enumerate mai sus, se completeaza fisa de verificare a instalatiei de gaze si se inregistreaza la distribuitorul de gaze zonal.

Cât durează verificarea instalației de gaze naturale?

Răspuns:In functie de lungimea si de natura instalatiei de gaze, verificarea fizica a instaltiei poate dura intre 30 si 60 de minute.

În afara de verificarea făcută de o firmă autorizată, mai sunt și alți pași care trebuie făcuți pentru finalizarea verificării instalației de utilizare a gazelor naturale? Dacă da, cine trebuie să completeze și aceși pași?

Răspuns:In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate.

În afara prețului perceput de firma care face verificarea, mai sunt și alte costuri pentru verificarea instalației de gaze?

Răspuns:In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate. Acesta este un cost suplimentar ce poate aparea ca urmare a realizarii verificarii instalatiei de gaze.

Este considerată această verificare ca fiind una tehnică?

Răspuns:Dupa realizarea verificarii, veti primi ‘’FIŞA DE EVIDENŢĂ a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale’’, drept urmare, se considera una tehnica.

Se verifică și contorul de gaze din imediata vecinătate a apartamentului? Dar dacă acesta se află la interior?

Răspuns:Se verifica si contorul de gaze aflat in vecinatatea apartamentului. Conform legii, este interzisa montarea contorului in interiorul apartamentul, ceea ce inseamna ca vor trebui realizati pasii legali pentru mutarea contorului in afara apartamentului.

Pot s-o fac inainte de expirarea termenului de 2 ani?

Răspuns:Verificarea instalatiei de gaze se poate realiza si la cererea beneficiarului, oricand doreste acesta.

Verificarea o poate face o persoană sau firmă neautorizată?

Răspuns:Orice lucrare realizata la instalatia de gaze, inclusiv verificarea tehnica, trebuie facuta de catre o persoana/firma autorizata ANRE.

Ce acte/documente sunt necesare pentru realizarea verificării?

Răspuns: Documente necesare:
• Proiect tehnic instalație gaze: Documentație tehnică ce a stat la baza execuției instalației de utilizare (plan imobil/ schema izometrica/ memoriu tehnic).
• Notificarea primită de la Furnizorul de gaze naturale: Notificare prin care vă anunță că urmează să expire termenul de verificare a instalației de gaze naturale.
• Verificarea periodică ISCIR a centralei termice, ce se efectuează la intervale de 2 ani: Document prin care să rezulte efectuarea în termen a verificarii tehnice periodice de către operatori economici autorizați ISCIR (daca este cazul).
• Factura gaze naturale: Factura emisă de furnizor, indiferent de luna pentru care a fost emisă.

Ce se întâmplă dacă nu găsesc acele documente? Se poate face verificarea în lipsa lor? Cum se procedează în acest caz?

Răspuns:Punctual, in cazul in care nu se gaseste unul dintre documente, va trebui sa il obtineti.
A. In cazul proiectului gaze, exista mai multe variante:
1. Contactati proiectantul/executantul instalatiei de gaze;
2. Incercati sa obtineti un duplicat al dosarului de la distribuitorul de gaze;
3. Contactati o firma autorizata pentru refacerea documentatiei.
B. Notificarea se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)
C. Verificarea periodică ISCIR a centralei termice (doar daca este cazul), se paote realiza apeland la o societate autorizata.
D. Factura de gaze se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)

Este verificarea obligatorie? Dacă da, în ce condiții?

Răspuns:Verificarea instaltiei de gaze, in momentul de fata, este obligatorie si se realizeaza la un interval de 2 ani.

Cât este amenda în cazul în care nu fac verificarea? Există și alte riscuri sau sancțiuni?

Răspuns:Nu exista amenda pentru nerealizarea verificarii tehnice. In cazul in care aceasta nu se realizeaza in termen, furnizorul de gaze poate sista alimentarea cu gaze naturale a imobilului. In plus, eventualele pagube cauzate de materializarea unor riscuri ca urmare a neverificarii instalatiei de gaze, deci a neindeplinirii obligatiilor corespunzatoare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Dacă am făcut verificarea instalației cu Sanik, voi fi contactat pentru o nouă programare înainte de expirarea celor doi ani?

Răspuns:Din pacate, nu avem implementat un sistem de notificare a beneficiarilor in cazul expirarii verificarii tehnice a instalatiei de gaze. Lucram continuu pentru imbuntatirea serviciilor noastre. Imediat ce acest serviciu va fi disponibil, partenerii si clientii nostri vor fi notificati.

Există un preț prea mic? Ce riscăm în cazul tarifelor prea mici?

Răspuns:Tinand cont ca verificarea instalatiei de gaze se realizeaza doar de catre societati autorizate ANRE, nu exista un pret prea mic si nu riscam absolut nimic. Fiecare societate are vechimea, experienta si profesionalismul ei, precum si multi alti indicatori ai calitatii.

Verificarea are același cost dacă este vorba de o instalație de utilizare a gazelor naturale la apartament, la casă, la birou sau într-o fabrică? Dacă nu, cum se modifică prețul și ce îl influențează pe acesta.

Răspuns:Verificarea instalatiei de gaze, in functie de configuratia ei, poate avea un alt cost.

Modificarea tarifului poate fi influentata de numarul de consumatori ce sunt alimentati la instalatia de gaze, de diametrul conductelor si lungimea acestora.

Cine este responsabil de funcționarea corectă și în condiții de siguranță a instalației de gaze naturale?

Răspuns:Beneficiarul, in primul rand, este responsabilitatea lui sa exploateze corect instalatia de gaze si sa o intretina, apoi societatea autorizata, ce realizeaza verificarea tehnica.

Cum pot să verific dacă o firmă este autorizată să execute servicii de verificări și revizii?

Răspuns:Se poate verifica accesând site-ul autorității de reglementare în domeniul energie (ANRE), folosind următoarea adresă: https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN

WhatsApp