Sanik Gaz (1995) - Oricând, cu plăcere!
Luni-Vineri: 09:00-17:00

REVIZIA INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE (LA 10 ANI)

In ce consta revizia instalatiei de utilizare a gazelor naturale?

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze presupune, in functie de caz, verificarea mai multor elemente:
1. Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
2. Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
3. Verificarea etanşeităţii imbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii
4. Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
5. Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente
6. Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
7. Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente
8. Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea si verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat in activitati de coserit, respectiv personal calificat in curatarea cosurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
9. Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare
10. Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
11. Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut inlocuiri şi/sau modificări
12. Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a intregii instalaţii de utilizare a gazelor naturale
13. Verificarea faptului că racordul flexibil montat in instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată in prescripţiile tehnice ale producătorului
14. Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului
15. Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă intre staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
16. Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale, intocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea in funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor natura le, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012

Dupa ce se parcurg verificarile enumerate mai sus, se completeaza fisa de verificare a instalatiei de gaze si se inregistreaza la distribuitorul de gaze zonal.

Cat durează revizia instalatiei de gaze naturale?

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze presupune si realizarea a 2 probe de presiune:
1. Proba de rezistenţă (1 bar), timpul probei (h) 1 h
2. Proba de etanseitate (0.2 bar), timpul probei (h) 24 h

În afara de revizia făcută de o firmă autorizată, mai sunt și alți pași care trebuie făcuți pentru finalizarea reviziei instalației de utilizare a gazelor naturale? Dacă da, cine trebuie să completeze și aceși pași?

Răspuns: In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate.

În afara prețului perceput de firma care face revizia, mai sunt și alte costuri pentru revizia instalației de gaze?

Răspuns: In cazul in care instalatia de gaze alimenteaza o centrala termica sau un cazan sub presiune, trebuie sa va adresati unei societati autorizate ISCIR pentru a face verificarea acestor aparate. Acesta este un cost suplimentar ce poate aparea ca urmare a realizarii verificarii instalatiei de gaze.

Este considerată această revizie ca fiind una tehnică?

Răspuns: Dupa realizarea reviziei, veti primi ‘’FIŞA DE EVIDENŢĂ a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale’’, drept urmare, se considera una tehnica.

Se verifică și contorul de gaze din imediata vecinătate a apartamentului? Dar dacă acesta se află la interior?

Răspuns: Se verifica si contorul de gaze aflat in vecinatatea apartamentului. Conform legii, este interzisa montarea contorului in interiorul apartamentul, ceea ce inseamna ca vor trebui realizati pasii legali pentru mutarea contorului in afara apartamentului.

Pot s-o fac inainte de expirarea termenului de 10 ani?

Răspuns: Se verifica si contorul de gaze aflat in vecinatatea apartamentului. Conform legii, este interzisa montarea contorului in interiorul apartamentul, ceea ce inseamna ca vor trebui realizati pasii legali pentru mutarea contorului in afara apartamentului.

Revizia o poate face o persoană sau firmă neautorizată?

Răspuns: Orice lucrare realizata la instalatia de gaze, inclusiv revizia tehnica, trebuie facuta de catre o persoana/firma autorizata ANRE.

Ce acte/documente sunt necesare pentru realizarea reviziei?

Răspuns: Documente necesare:
• Proiect tehnic instalație gaze: Documentație tehnică ce a stat la baza execuției instalației de utilizare (plan imobil/ schema izometrica/ memoriu tehnic).
• Notificarea primită de la Furnizorul de gaze naturale: Notificare prin care vă anunță că urmează să expire termenul de verificare a instalației de gaze naturale.
• Verificarea periodică ISCIR a centralei termice, ce se efectuează la intervale de 2 ani: Document prin care să rezulte efectuarea în termen a verificarii tehnice periodice de către operatori economici autorizați ISCIR (daca este cazul).
• Factura gaze naturale: Factura emisă de furnizor, indiferent de luna pentru care a fost emisă.

Ce se întâmplă dacă nu găsesc acele documente? Se poate face revizia în lipsa lor? Cum se procedează în acest caz?

Răspuns: Punctual, in cazul in care nu se gaseste unul dintre documente, va trebui sa il obtineti.
A. In cazul proiectului gaze, exista mai multe variante:
1. Contactati proiectantul/executantul instalatiei de gaze;
2. Incercati sa obtineti un duplicat al dosarului de la distribuitorul de gaze;
3. Contactati o firma autorizata pentru refacerea documentatiei.
B. Notificarea se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)
C. Verificarea periodică ISCIR a centralei termice (doar daca este cazul), se paote realiza apeland la o societate autorizata.
D. Factura de gaze se poate obtine de la furnizorul de gaze printr-o cerere telefonica sau scrisa(e-mail)

Este revizia obligatorie? Dacă da, în ce condiții?

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze, in momentul de fata, este obligatorie si se realizeaza la un interval de 10 ani.

Cât este amenda în cazul în care nu fac revizia? Există și alte riscuri sau sancțiuni?

Răspuns: Nu exista amenda pentru nerealizarea reviziei tehnice. In cazul in care aceasta nu se realizeaza in termen, furnizorul de gaze poate sista alimentarea cu gaze naturale a imobilului. In plus, eventualele pagube cauzate de materializarea unor riscuri ca urmare a neverificarii instalatiei de gaze, deci a neindeplinirii obligatiilor corespunzatoare, vor fi suportate de catre beneficiar.

Dacă am făcut revizia instalației cu Sanik, voi fi contactat pentru o nouă programare înainte de expirarea celor 10 ani?

Răspuns: Din pacate, nu avem implementat un sistem de notificare a beneficiarilor in cazul expirarii reviziei tehnice a instalatiei de gaze. Lucram continuu pentru imbuntatirea serviciilor noastre. Imediat ce acest serviciu va fi disponibil, partenerii si clientii nostri vor fi notificati.

Există un preț prea mic? Ce riscăm în cazul tarifelor prea mici?

Răspuns: Tinand cont ca revizia instalatiei de gaze se realizeaza doar de catre societati autorizate ANRE, nu exista un pret prea mic si nu riscam absolut nimic. Fiecare societate isi are organizarea ei si isi poate stabili tarifele in functie de cheltuielile acesteia.

Revizia are același cost dacă este vorba de o instalație de utilizare a gazelor naturale la apartament, la casă, la birou sau într-o fabrică? Dacă nu, cum variază prețul și ce trebuie să avem în vedere.

Răspuns: Revizia instalatiei de gaze, in functie de configuratia ei, poate avea un alt cost.

Modificarea tarifului poate fi influentata de numarul de consumatori ce sunt alimentati la instalatia de gaze, de diametrul conductelor si lungimea acestora.

Cine este responsabil de funcționarea corectă și în condiții de siguranță a instalației de gaze naturale?

Răspuns: Beneficiarul, in primul rand. Este responsabilitatea lui sa exploateze corect instalatia de gaze si sa o intretina, apoi societatea autorizata, ce realizeaza verificarea tehnica

Cum pot să verific dacă o firmă este autorizată să execute servicii de verificări și revizii?

Răspuns: Pe site-ul autorității de reglementare în domeniul energiei: https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN )

WhatsApp