Sanik Gaz (1995) - Oricând, cu plăcere!
Luni-Vineri: 09:00-17:00

Furnizori de ultimă instanță (FUI)

În cele ce urmează îți vom spune ce poți face în cazul în care nu mai ai asigurată furnizarea de gaze naturale prin intermediul contractului.

În continuare îți vom prezenta modalitățile de preluare de către Furnizorul de Ultimă Instanță a adreselor de consum a clienților finali în situația încetării contractului de furnizare a gazelor naturale. Există posibilitatea ca locul de consum al clientului final să ajungă în situația în care nu are asigurată furnizarea gazelor naturale, în cazul în care a încetat contractul de furnizare încheiat de actualul furnizor.

În cazul în care contractul de furnizare încheiat între clientul final și furnizorul actual a încetat, adresa de consum a clientului final se va afla în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale:

  • Se va prelua automat de către FUI din luna calendaristică respectivă, stabilit de către ANRE prin intermediul Clasamentului FUI, în cazul adresei de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh. Excepție face situația în care, la încetarea contractului de furnizare, clientul nu mai dorește să consume gaze naturale la adresa de consum respectiv, situație în care operatorul va întrerupe alimentarea cu gaze naturale conform cu prevederile legale în vigoare.
  • Se va prelua, la solicitarea clientului final de către FUI din luna calendaristică respectivă, stabilit de ANRE, prin intermediul clasamentului FUI, în cazul adresei de consum, cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, prin completarea unei cereri de preluare în regim de ultimă instanță.

Data preluării de către FUI a adreselor de consum ale clienților finali care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă este:

  • Data încetării contractului de furnizare încheiat între actualul furnizor și clientul final pentru adresa de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh;
  • Data care a fost solicitată de clientul final cu un consum anual mai mare de 28. 000 MWh.

FUI prezintă obligația de a clientului final furnizarea gazelor naturale în situația în care încetează contractul de furnizare încheiat cu actualul furnizor sau cu FUI și nu își găsește un alt furnizor:

  • Pe o perioadă de maxim 12 ani de la data preluării, în cazul adresei de consum cu un consum pe an mai mic sau egal cu 28. 000 MWh, acesta preluându-se automat;
  • Pe o perioadă de o lună de la data începerii, în cazul adresei de consum, cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, acesta preluându-se la cerere.

Modelul de cerere existent pentru preluarea în regim de ultimă instanță a adresei de consum se pune la dispoziția clientului final pe pagina de internet a  furnizorului respectiv.

FUI nu este obligat să furnizeze gaze naturale clienților finali care, la data preluării prezintă întreruptă alimentarea cu gaze naturale în următoarele situații:

  • Pentru neplată, cel puțin până la prezentarea, de către clienții finali a dovezii achitării integrale a sumelor ce au fost datorate;
  • Din cauze tehnice, până când situația respectivă nu este remediată;
  • În situația în care se întrerupe alimentarea la adresa de consum al clientului final, decisă de operator din cauza nerespectării de către clientul final a legislației cu privire la siguranța alimentării cu gaze naturale și/sau cu privire la instalațiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoși până când situația respectivă nu se remediază.

Clienții care sunt preluați au posibilitatea de a încheia oricând un contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor de pe piața concurențială. Clientul care este preluat de FUI poate trece la un alt FUI agreat doar după ce se parcurge perioada de furnizare în regim de ultimă instanță, în cazul în care acesta nu reușește să semneze un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial până la încheierea contractului cu FUI sau în cazul în care FUI care l-a preluat pierde acest drept în perioada de furnizare în regim de ultimă instanță.

În cazul clienților care au fost preluați, automat sau la cerere, FUI nu se va schimba pe întreaga perioadă a furnizării în de ultimă instanță doar în cazul în care furnizorul își va pierde calitatea de FUI.

FUI, pentru a acoperi riscurile de neplată, poate solicita clientului final care a fost preluat cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, constituirea unei garanții financiare. Mai mult, poate oferi clientului final posibilitatea de a opta pentru plata în avans.

Totodată, de menționat este faptul că, conform prevederilor din Ordonanța de Urgenţă nr. 27/2022 , în legătură cu măsurile aplicabile clienților finali de pe piața de energie electrică și gaze naturale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2022- 31 martie 2023 precum și pentru modificarea şi completarea  unor acte normative din domeniul energetic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale, inclusiv de către FUI, este, după cum urmează:

” a) de maxim 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în situația clienţilor casnici;

b) de maxim 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în situația clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de maxim 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică; din data de 1 ianuarie 2023, de preţul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază şi clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

WhatsApp