Sanik Gaz (1995) - Oricând, cu plăcere!
Luni-Vineri: 09:00-17:00

Cum poți schima furnizorul de gaze naturale?

În momentul de față, procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale este mult mai simplă, în urma implementării Ordinului nr. 234, ordin emis în 2019 de către ANRE. Însă, în ciuda acestui fapt, există destui români care au numeroase nelămuriri în legătură cu acest subiect.

1.     Care sunt principalii furnizori de gaze naturale din România?

Lista furnizorilor de gaze naturale se poate consulta pe pagina oficială ANRE: https://anre.ro/consumatori/gaze-naturale/cum-schimbi-funrizorul-gn/

2.     Cum pot clienții denunța contractul și să schimbe astfel furnizorul de gaze naturale?

Conform legislației secundare elaborate de către ANRE, clientul are dreptul să denunțe unilateral contractul încheiat cu furnizorul de gaze naturale înainte să se ajungă la termen, respectându-se condițiile contractuale. Încetarea contractului de furnizare prin denunțarea unilaterală de către client nu are absolut niciun efect asupra obligațiilor care decurg din executarea contractului până în momentul încetării acestuia. Mai mult, furnizorul are obligația de a notifica clientul final în legătură cu orice intenție de modificare a condițiilor sau clauzelor contractuale. De asemenea, furnizorul trebuie să informeze clientul cu privire la dreptul să legal de a denunța contractul, în cazul în care nu acceptă condițiile noi impuse de furnizor.

În privința schimbării furnizorului de gaze naturale, de menționat este faptul că acesta reprezintă un proces gratuit. Este interzisă perceperea taxelor sau tarifelor legate de parcurgerea acestuia. Mai mult, clientul final poate să schimbe furnizorul de gaze naturale ori de câte ori dorește, parcurgând de fiecare dată aceeași procedură. Clientul final are dreptul legal de a denunța contractul încheiat cu actualul furnizor.

De asemenea, trebuie să amintim faptul că schimbarea furnizorului de gaze naturale se va realiza respectând totodată condițiile contractuale precum și Regulamentul privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale.

3.     Ce condiții există pentru denunțarea contractului în cazul schimbării furnizorului de gaze naturale?

Tu, ca și client, trebuie să verifici condițiile contractuale sau te poți adresa furnizorului tău de gaze naturale pentru clarificări și nelămuriri.

4.     În cazul în care am găsit o ofertă mai bună pentru furnizarea gazelor naturale și am decis schimbarea furnizorului, cine întreprinde demersurile în vederea schimbării?

Noul furnizor are obligația, pe baza contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu clientul, de a întreprinde toate demersurile necesare pentru inițierea și derularea procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale.

5.     Există vreun risc de deconectare la schimbarea furnizorului?

Răspunsul la această întrebare este Nu. Pe toată durata desfășurării procesului de schimbare a furnizorului se asigură continuitate în ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale a adresei de consum.

6.     Există motive care ar putea să mă împiedice să îmi schimb furnizorul?

A fost implementat cadrul legal, odată cu liberalizarea piețelor de energie, care să permită tuturor clienților finali de gaze naturale, să își aleagă furnizorul preferat și să încheie cu acesta din urmă contracte pentru furnizarea de gaze naturale.

7.     Se poate schimba furnizorul fără să plătesc penalități?

Orice client final de gaze naturale are dreptul să își schimbe furnizorul de gaze naturale, cu condiția să respecte condițiile contractuale. Întreg procesul de schimbare al furnizorului de gaze naturale este gratuit, se interzice perceperea oricăror taxe legate de parcurgerea acestuia.

8.     Cât costă schimbarea furnizorului de gaze naturale?

Întreg procesul de schimbare al furnizorului de gaze naturale este gratuit, se interzice perceperea oricăror taxe legate de schimbarea acestuia.

9.     Care este perioada pentru care un client poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a gazelor naturale se poate încheia pe o perioadă determinată sau o perioadă nedeterminată, în funcție de preferințele clientului.

10. Pe cine pot contacta în cazul în care am impresia că mi-au fost percepute taxe pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale?

Contactează direct furnizorul tău de gaze naturale. Dacă răspunsul primit nu te mulțumește, te poți adresa ANRE, accesând pagina sa oficială.

Procesul tehnic de schimbare al furnizorului de gaze naturale are o durată de 24 de ore prin POSF.

WhatsApp