Sanik Gaz (1995) - Oricând, cu plăcere!
Luni-Vineri: 09:00-17:00

Cum mă racordez la rețeaua de gaze naturale?

1.     Cui mă pot adresa pentru alimentarea cu gaze naturale pentru prima dată?

În acest caz, va trebui să te adresezi operatorului de rețea de distribuție din regiunea în care este situat obiectivul pentru care se solicită racordarea la gaze naturale.

Vei accesa apoi lista completă a distribuitorilor de gaze naturale aici și vei selecta din Meniu opțiunea – sisteme de distribuție gaze naturale – și – licență acordată.

Operatorul rețelei de gaze naturale este obligat să ofere acces la sistemul de distribuție tuturor solicitanților, în mod transparent, obiectiv și fără discriminări.

2.     Care sunt pașii de urmat pentru încheierea contractului cu un furnizor de gaze naturale?

Pașii pe care o persoană care își dorește racordarea la gaze naturale pentru prima dată sunt următorii:

  • Cererea și obținerea unui aviz tehnic – din partea operatorului de rețea din zonă;
  • Depunerea documentației necesare pentru racordarea adresei noi de consum, documentație însoțită de o cerere tip pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
  • Emiterea unei facturi pentru taxa de elaborare a avizului tehnic de racordare la gazele naturale;
  • Dovada plății taxei de elaborare a avizului tehnic de racordare;
  • Eliberarea avizului tehnic de racordare;
  • Încheierea unui contract de racordare;
  • Proiectarea și executarea instalației;
  • Recepția instalației;
  • Încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Astfel, ținând cont de aceste informații, vei ști ce trebuie sa faci pentru a te racorda la rețeaua de gaze.

WhatsApp