Sanik Gaz (1995) - Oricând, cu plăcere!
Luni-Vineri: 09:00-17:00

Ce informații conține o factură de gaze naturale și din ce este compus prețul?

O factură de gaz trebuie să conțină informații clare cu privire la consumul realizat într-o anumită perioadă de facturare, modul în care se formează prețul final, componentele dar și perioada și modalitățile pe care clientul le are la dispoziție pentru a achita factura. Indiferent care este furnizorul de gaze naturale, metoda de calcul și elementele componente ale facturii sunt aceleași.

Factura de gaze naturale: ce se află pe prima pagină?

Pe prima pagină a facturii de gaze naturale se regăsesc următoarele informații:

 • Datele de identificare și datele de contact ale furnizorului de gaze naturale ales;
 • Datele de identificare ale clientului, adresa la care i se furnizează acestuia gazele naturale, adresa de corespondență în cazul în care clientul a optat pentru primirea corespondenței transmise de furnizor la o adresă diferită de cea a locului de consum;
 • Codul de client care ți-a fost atribuit de furnizorul de gaze naturale. Acest cod de client este important în momentul în care vrei să îți faci un cont online pentru a facilita plata facturii;
 • Data de încetare a contractului, în cazul în care ai încheiat cu furnizorul de gaze naturale un contract pe o perioadă determinată;
 • Date emiterii facturii și numărul (acestea sunt detalii importante pentru a plăti factura la partenerii bancari ai furnizorului de gaze);
 • Data de începere și data de încheiere a perioadei de facturare (cu alte cuvinte, zilele pentru care a fost facturat consumul regăsit pe factură);
 • Consumul facturat, exprimat în MWh sau kWh;
 • Termenul scadent de plată;
 • Obligațiile de plată neachitate, dacă este cazul (suma restantă pe care o ai de plată);
 • Dobânzile penalizatoare pentru întârzierea la plata facturii, dacă este cazul;
 • Totalul de plată cu TVA;
 • Numărul de telefon pus la dispoziție de operator pentru sesizarea unor urgențe cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor tale, la care poți suna în cazul în care simți miros de gaz. Numărul de telefon poate fi apelat la orice oră;
 • Intervalul la care poți trimite indexul autocitit, indice care nu poate fi mai mic de cinci zile. Alături se regăsește modalitatea de transmitere a indexului (online, telefonic sau prin aplicația mobilă);
 • Intervalul de citire de către operator al indexului contorului.
Factura de gaze naturale: ce se regăsește pe a doua pagină?
 • Denumirea serviciilor/produselor facturate și unitățile de măsură corespunzătoare;
 • Codul locului de consum – CLC, un cod unic în funcție de care este identificat locul în care se consumă gazele naturale;
 • Data/perioada stabilită de către operator în care se efectuează citirea indexului contorului;
 • Informații legate de consumul de gaze naturale al clientului (cantitatea facturată în mc dar și echivalentul acesteia în MWh sau kWh);
 • Indexul contorului utilizat de către furnizor;
 • Cantitatea de gaze naturale, corespunzătoare perioadei de facturare, exprimată în mc (cu alte cuvinte, volumul de gaze naturale, măsurat în metri cubi);
 • Prețul final facturat exprimat în lei/MWh sau kWh, cu alte cuvinte prețul pe care urmează să îl plătești pentru gazele naturale consumate într-un anumit interval de timp;
Factura de gaze naturale: ce cuprind documentele anexate facturii?

Documentele anexate facturii cuprind informații adiționale și anume:

 • Informații cu privire la dreptul clientului de a schimba furnizorul, gratuit, atunci când își dorește acest lucru, respectând totodată condițiile contractuale;
 • Un link spre aplicația Comparator oferte-tip  de furnizare a gazelor naturale;
 • Modalitățile puse la dispoziția clientului de furnizor pentru plata facturii;
 • Informații cu privire la modalitățile prin care furnizorul poate depune o reclamație și opțiunile pe care le are la dispoziție în cazul în care nu este mulțumit de modul în care furnizorul ți-a soluționat plângerea;
 • Informații cu privire la drepturile clientului cu privire la soluționarea alternativă a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor/actelor adiționale;
 • Informațiile privitoare la măsurile pe care furnizorul ales are dreptul să le ia, în conformitate cu contractul încheiat, în cazul în care nu achiți factura la timp;
 • Informații cu privire la facilitățile pe care furnizorul i le pune clientului său dacă este client vulnerabil.

Informații cu privire la facturare care i se transmit clientului de furnizor, minim o dată la șase luni:

 • Consumul real de gaze naturale precum și prețul actual;
 • Comparații între consumul actual al clientului și consumul corespunzător aceleiași perioade ale anului precedent;
 • Informații cu privire la măsurile existente de îmbunătățire a eficienței energetice;
 • Un link sau o trimitere spre pagina de internet în care pot fi găsite toate aceste informații, într-o formă ușor de înțeles de absolut oricine, consumul de gaze al clienților finali etalon, în funcție de categoria de consum, asta în cazul astfel de pagini de internet există.

Acestea sunt informațiile incluse pe factura de gaze naturale, fiind indicat să le ai în vedere.

WhatsApp