Sanik Gaz (1995) - Oricând, cu plăcere!
Luni-Vineri: 09:00-17:00

Care sunt drepturile și obligațiile clienților finali de gaze naturale?

Drepturile clienților finali de gaze naturale, în conformitate cu prevederile legislației elaborate de ANRE sunt următoarele:

 • Au dreptul de a avea acces la obiectele/sistemele din sectorul gazelor naturale conform legii și să fie informați, atunci când sunt racordați la gazele naturale, cu privire la drepturile lor legale de a fi alimentați cu gaze naturale la prețuri accesibile, cu gaze naturale de calitate, în conformitate cu legea;
 • de a-și alege furnizorul preferat și de accepta o ofertă tip publicată de furnizor sau să solicite el însuși o ofertă cu privire la condițiile comerciale și prețul de furnizare al gazelor naturale în vederea negocierii prețului. Sau, după caz, clienții finali pot recurge la selectarea furnizorului cu ajutorul unor procedee specifice de achiziție/licitație publică;
 • Au dreptul de a primi informații transparente cu privire la tarifele/prețurile aplicabile precum și cu privire la condițiile generale de acces și de folosire a serviciilor puse la dispoziție de către furnizorul de gaze naturale ales;
 • să încheie cu furnizorul de gaze naturale agreat un contract care să prevadă clauze/condiții contractuale cât mai echitabile și care să conțină cel puțin câteva din următoarele informații:
  • adresa și identitatea furnizorului de gaze naturale;
  • serviciile oferite de furnizorul de gaze naturale, calitatea serviciilor oferite, termenul de începere a derulării contractului dar și termenul prevăzut pentru începerea alimentării cu gaze naturale;
  • serviciile de mentenanță oferită de furnizorul de gaze naturale;
  • perioada contractului cu furnizorul de gaze naturale dar și condițiile de prelungire/reînnoire sau de întrerupere a serviciilor și a contractului în cazul în care se recunoaște dreptul de a denunța cu titlu gratuit contractul;
  • informații cu privire la drepturile clienților, inclusiv cele cu privire la soluționarea litigiilor conform legislației în vigoare;
 • Au dreptul să primească în mod gratuit din partea furnizorului de gaze naturale o copie a contractului înainte de încheierea acestuia, chiar și în cazul în care contractul este încheiat prin intermediari;
 • de a solicita furnizorului de gaze naturale modificarea contractului încheiat atunci când apar unele elemente de noutate;
 • au dreptul de a fi anunțați ori de câte ori există o intenție de modificare a contractului sau o majorare a prețului, în mod direct și într-un timp util. În cazul în care nu acceptă noile condiții/prețul, clienții finali trebuie să fie informați cu privire la dreptul de a denunța contractul;
 • de a denunța contractul încheiat cu furnizorul în cazul în care nu acceptă noile condiții anunțate de furnizorul de gaze naturale;
 • Au dreptul de a li se pune la dispoziție, de către furnizorul de gaze, o gamă variată de modalități de plată a facturii;
 • de a-și schimba furnizorul gratuit în maxim 21 de zile de la data solicitării, în conformitate cu o procedură emisă de ANRE;
 • au dreptul de a se bucura de un nivel ridicat de soluționare a plângerilor, indiferent de natura acestora, conform unei proceduri-cadru elaborate de ANRE;
 • de a cere furnizorului întreruperea gazelor naturale în cazul în care întreruperea are legătură cu funcționarea în condiții de siguranță a instalației clientului final;
 • au dreptul de a solicita, fără costuri suplimentare, date relevante cu privire la propriul consum de gaze naturale;
 • de a solicita furnizorului informații în legătură cu valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni.

Conform prevederilor legislației ANRE, obligațiile clienților finali de gaze naturale sunt următoarele:

 • Obligația de a informa furnizorul cu privire la orice schimbare a datelor de identificare ce au fost prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în maxim 30 de zile calendaristice după modificare.
 • Obligația de a achita facturile integral, facturi reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de furnizorul sistemului, respectând termenii și condițiile prevăzute în contract;
 • Obligația de a achita dobânda penalizatoare solicitată de furnizorul de gaze naturale pentru întârzierea plății facturii;
 • Obligația de a achita furnizorului de gaze naturale tariful perceput pentru prestarea serviciului de reluare a alimentării la adresa de consum;
 • Obligația de a permite accesul reprezentantului operatorului sistemului la care este racordată adresa de consum în scopul citirii indexului la un interval stabilit de către furnizor, în vederea emiterii facturii pe baza consumului efectiv de gaze naturale;
 • Obligația de a permite accesul reprezentantului operatorului cu scopul de a presta următoarele activități, în caz de nevoie: întreruperea/limitarea parametrilor tehnici, reluarea alimentării cu gaze naturale la adresa de consum, montarea, demontarea, verificarea, înlocuirea echipamentului. La rândul său, reprezentantul are obligația de a prezenta legitimația de serviciu și de  comunica motivul pentru care solicită acces în proprietatea clientului final;
 • Obligația de a nu aduce deteriorări echipamentului de măsurare precum și celorlalte instalații aflate în exploatarea operatorului;
 • Obligația de a anunța imediat, la numărul de telefon pus la dispoziție de furnizorul de gaze, orice defecțiune constatată;
 • Obligația de a achita contravaloarea unor eventuale servicii de înlocuire și verificare a echipamentului de măsurare, dacă aceste servicii sunt realizate din culpa clientului;
 • Obligația de a întreține și de a exploata instalația în conformitate cu reglementările tehnice  aprobate de ANRE. Orice modificare se va realiza doar de un operator autorizat ANRE;
 • Obligația de a realiza verificările și reviziile tehnice ale instalației de utilizare a gazelor naturale;
 • Obligația de a asigura remedierea defecțiunilor apărute la instalația de gaz doar prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;
 • Obligația de a-și asuma achitarea oricăror dezechilibre pe care le generează pe piața gazelor naturale.

Clienții vulnerabili au dreptul de a beneficia de unele facilități precum:

 • Facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizorul ales pe baza consumului efectiv;
 • Facilitarea accesului la centrul de relații cu clienții prin intermediul unor modalități specifice, adaptate nevoilor clienților vulnerabili din motive de vârstă sau sănătate;
 • Transmiterea clară și concisă a condițiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, plângerilor sau notificărilor. Pe scurt, orice materiale informative, prin mijloace electronice;
 • Eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minim 3 luni.

Trebuie să ai în vedere aceste obligații a clienților finali de gaze naturale, pentru a fi informat.

WhatsApp